BAUMERK YAPI VE KIMYA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

  Manufacturer
  23 Product 24 Posts Followers
  23 Product 24 Posts Followers
  Gowawe.com
  Please login to continue:
  We use cookies to provide you with a better experience Cookie Policy I Agree

  İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  Bu internet sitesini (www.GoWaWe.com) (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

  KULLANIM KOŞULLARI

  Bu SİTE'de sunulan hizmetler Merkez Mahallesi 52022 sokak No:12/A Okyanus Apartmanı Zemin Kat Gowawe Firması Mezitli/MERSİN adresinde bulunan GoWaWe Grup E-Ticaret Mağazaları Sanayı ve Ticaret Limited Şirketi (Mersis No: 0396128320400001) (Bundan böyle kısaca "GoWaWe" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin kanuni sahibi GoWaWe olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi GoWaWe'ya aittir.

  İşbu kullanım koşulları, GoWaWe tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

  SİTE hizmetlerinden faydalanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, GoWaWe tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

  GoWaWe, bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

  SÖZLEŞME TANIMLARI

  SİTE: GoWaWe tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir.

  ÜYE: GoWaWe'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, GoWaWe tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler.

  KULLANICI: GoWaWe internet sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

  LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE'ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

  İÇERİK: SİTE'de veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.

  İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle GoWaWe arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

  KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilendirilir.

  HİZMETLERİN KAPSAMI

  GoWaWe'nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; GoWaWe'e ait www.GoWaWe.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından GoWaWe adına ayıpsız olarak teslimidir.

  GoWaWe, SİTE üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir.

  SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların GoWaWe tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir. GoWaWe, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.

  GENEL HÜKÜMLER

  SİTE üzerinden, GoWaWe'nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtası ile erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında GoWaWe'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sitelerin kullanımından doğacak zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. GoWaWe, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

  SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, GoWaWe veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan dolayı GoWaWe'nun doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

  İşbu SİTE'nin sahibi GoWaWe'dur. Bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu GoWaWe'nun veya GoWaWe'nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin veya SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code'ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla GoWaWe ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, GoWaWe hizmetlerini, GoWaWe bilgilerini ve GoWaWe'nun telif haklarına tabi çalışmlarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının GoWaWe'nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve GoWaWe'nun yazılı izni ile mümkündür.

  GoWaWe, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. GoWaWe aynı zamanda, KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak GoWaWe için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya GoWaWe'nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

  İşbu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde GoWaWe tarafından açıkça yetki verilmesi hallerde GoWaWe, GoWaWe hizmetleri, GoWaWe bilgileri, GoWaWe telif haklarına tabi çalışmaları, GoWaWe ticari markaları, GoWaWe ticari görünümü veya bu SİTE vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

  Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi Üye veya Kullanıcı olmanın doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler GoWaWe'in sorumluluğunda değildir.

  SORUMLUĞUN SINIRLANDIRILMASI

  GoWaWe, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin veya SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. GoWaWe, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya SİTE'nin kullanılması ile GoWaWe'nun, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  SİTE'deki genel görünüm, tasarım, metin, imge logo, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, GoWaWe markası, uygulanan iş metodu ve modeli yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları GoWaWe'a aittir ve GoWaWe tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan GoWaWe'a ait tüm bu unsurlar çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, bu sözleşme dışında kullanılamaz veya bunlardan türetilerek çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi veya kişiler GoWaWe'nun uğradığı zararı ve lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı GoWaWe'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

  SÖZLEŞMENİN DEVRİ

  GoWaWe, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

  MÜCBİR SEBEPLER

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, GoWaWe işbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, GoWaWe açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için GoWaWe'nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

  UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve yetkili mahkeme Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.GoWaWe'nun, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

  YÜRÜRLÜK VE KABUL

  İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi", GoWaWe tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI' lar ve ÜYE' ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. GoWaWe, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

  WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI


   GoWaWe Grup E-Ticaret Mağazaları Sanayı ve Ticaret Limited Şirketi ("Şirket"), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu "Gizlilik Politikası" kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde Şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Şirket Tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca "Hizmet" olarak anılacaktır.


   Veri Sorumlusu

  Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soyisim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

  Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla MERSİN Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 0396128320400001 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Merkez Mahallesi 52022 sokak No:12/A Okyanus Apartmanı Zemin Kat Gowawe Firması Mezitli/MERSİN adresinde bulunan GoWaWe Grup E-Ticaret Mağazaları Sanayı ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları/duyuruları ile işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir.

  Şirket, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda Şirket, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

  İşbu Gizlilik Politikası metni, Şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtası ile hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği, hangi alıcı gruplarına aktarıldığı, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı ve veri sorumlusu olarak Şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.


   Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Toplanan Veriler

  Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. İnternet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler internet sitesi sunucularında depolanır.

  Bu veriler şu şekilde olabilir:

  - İsim

  - Soyisim

  - Adres

  - Posta kodu

  - E-mail

  - Telefon/Fax numarası

  - Kredi kartı numarası

  - Kimlik numarası

  - Cinsiyet

  - Doğum tarihi

  - Medeni hal

  Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayacısına aktarılması durumunda veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

  Kendi isteğiniz ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket, bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını veya aktarılacağını taahhüt eder.


   Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

  - Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme

  - Web sitelerine erişim

  - Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

  - Rekabet

  - Reklam ve pazarlama

  - Analizler ve pazar araştırması yapma

  - İnternet sitesini yönetme ve kayıt tutma

  Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan kişilere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edilebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Şirket sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası Şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Şirket internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirket sorumlu değildir.


   Çocukların Gizliliği

  İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklara yönelik içerikler bulunmaktadır. Bu bağlamda çocuklardan toplanması söz konusu olabilecek tüm veriler çocuğun velisinin ya da vasisinin onayıyla toplanmaktadır.


   Çerez Kullanımı

  Şirket, anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır.

  İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

  - Sitedeyken ziyaret edilen diğer sitelerin adları

  - İnternet sitesini bulmak amacı ile kullanılan kelimeler

  - İnternet servisi sağlayıcısının ismi

  - IP adresi ve/veya konumu

  - Erişim sağlayan bilgisayarın işletim sistemi


   Online Alışveriş İçin Gereken Veriler

  Şirket, internet sitesi üzerinden yaptığınız ürün veya hizmet alışverişlerinde güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.


   Diğer İnternet Sitelerine Verilen Bağlantılar

  Şirket internet sitesi, içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup işbu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Şirket bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.


   Sosyal Medya

  Şirket internet sitesi üretilen hizmetlerin ve ürünlerin sosyal medya ağlarında paylaşılabilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir. Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda çalışmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.


   Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

  Şirket, gizlilik veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası'nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Şirket internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası'nın güncel haline www.GoWaWe.com adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikası'nın değiştirilmesinden sonra Şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.


   İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Paylaşılan kişisel veriler müşterilere verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek için veya bu imkanları sunabilecek kişi ve kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için; reklam tercihlerini analiz etmek için 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.


   Verileri Saklama Süresi

  Üye olurken ya da ürün veya hizmet satın alırken doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin ya da satış işlemlerinin devamı boyunca saklanmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak için abone olunan bültenlere abonelik devam ettikçe paylaşılan veriler saklanmaktadır.


   Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) uyarınca, GoWaWe Grup E-Ticaret Mağazaları Sanayı ve Ticaret Limited Şirketi ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.


   Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

  Yukarıda belirtilen amaçlarla, GoWaWe Grup E-Ticaret Mağazaları Sanayı ve Ticaret Limited Şirketi ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; ana hissedarlar, hissedarlar, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurtiçi/ yurtdışı iştiraklerimiz; başta GoWaWe Grup E-Ticaret Mağazaları Sanayı ve Ticaret Limited Şirketi altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verileriniz istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

  Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz "GoWaWe Grup E-Ticaret Mağazaları Sanayı ve Ticaret Limited Şirketi Çerez Politikası" olup, şu anda okuduğunuz "Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nın bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez Politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.


   KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Veriler

  GoWaWe Grup E-Ticaret Mağazaları Sanayı ve Ticaret Limited Şirketi internet sitesinde KVKK'nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.


   Veri Sahibinin Hakları

  Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11'de düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

  • Düzeltme hakkı,
  • Silme hakkı,
  • İşlemeyi kısıtlama hakkı,
  • Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı,
  • Veri taşınabilirliği hakkı.

  Kişisel verilerin, Şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda, içinde bulunulan özel durum sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla, veri sahibi kişisel verilerin işlenmesine itiraz hakkına sahiptir. Şirket, verilerin işlenmesine ilişikin olarak koruması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı veya bu işlem kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Şirket verilerin işlenmesini durduracaktır.

  Kişisel verilerin işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır.

  Kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle Şirketimizin info@GoWaWe.com kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.


   Adresimiz:

  Merkez Mahallesi 52022 sokak
   No:12/A Okyanus Apartmanı Zemin Kat Gowawe Firması
   Mezitli/MERSİN

  Çerez Politikası


   GoWaWe Grup E-Ticaret Mağazaları Sanayı ve Ticaret Limited Şirketi ("GoWaWe") olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") GoWaWe tarafından yönetilen www.gowawe.com adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.


   Çerez Nedir?

  Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcınız aracılığıyla cihazına veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.


   Çerezler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

  Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir. Böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir.

  Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.


   Sitemizde Kullanılan Çerezler Nelerdir ve Ne Süreyle Kullanılırlar?

  1.Teknik Çerezler

  Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır. Sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerce tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır.

  Bu çerezin kullanım süresi: 10 yıl.

  2.Otantikasyon Çerezleri

  Ziyaretçilerin siteye şifrelerini kullanarak giriş yapmaları durumunda otantikasyon çerezleri site içinde ziyaret devam ettikçe tekrar şifre sorulmamasını sağlar.

  Bu çerezin kullanım süresi: 10 yıl.

  3.Analitik Çerezler

  Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir.

  Bu çerezin kullanım süresi: 2 yıl.

  4.Üçüncü Taraf Çerezleri

  Üçüncü taraf çerezleri diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir.

  Bu çerezin kullanım süresi: 2 yıl.

  Çerezler işbu Politika'da belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.


   Toplanan Veriler Nelerdir?

  Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

  ________


   Gizlilik Politikamız

  Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin Gizlilik Politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz: gowawe.com/tr/GizlilikPolitikası.


   Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

  Tarayıcılar genellikle internet sitemize ilk girişinizde çerezleri kabul edip etmediğinizi, ediyorsanız hangi çerezleri kabul etmek istediğinizi sormaktadırlar. Bu şekilde ziyaretçiler çerezleri kontrol edebilirler.

  İnternet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunludur. Bu bağlamda çerezleri kabul etmemeniz internet sitemizden yararlanamayacağınız anlamına gelebilir.

  İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.


   Bu Politika en son 05.10.2021 tarihinde güncellenmiştir.

  Regional Settings

  The price for this currency is subject to change with foreign exchange rate.

  If you want to see all the products and factories in our website Please login to your account


  you must download application to use this feature